.:  Pozytywna opinia – wykonanie budżetu

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wydał pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2020 r.

UCHWAŁA NR LXXVII.198.2021

[09:10, 26-04-2021]