.:  Podziękowanie dla firmy GAZ SYSTEM

Gmina Maszewo

składa podziękowanie  
              Operatorowi Gazociągów Przesyłowych   
                GAZ – SYSTEM S.A.
 
                  

  z Poznania,
  który był głównym sponsorem tegorocznego 
  wydarzenia z okazji 740 lecia nadania praw
  miejskich dla Maszewa, pn. „ŚredniowieCzuj
  w Maszewie 2018”, w dniach 10-11.08.2018r.

[15:25, 18-09-2018]