.:  Podziękowania dla firmy IKEA z Goleniowa.

Składam serdeczne podziękowania pani Monice Dutka – dyrektorowi IKEA Industry Poland sp. z o.o. w Goleniowie za nieodpłatne przekazanie mebli na potrzeby Urzędu Miejskiego w Maszewie, które wpłynęły na poprawę jakości pracy oraz estetykę pomieszczeń. Pracownikom firmy życzę samych sukcesów oraz dużo radości w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

 Paweł Piesio

  Burmistrz Maszewa

[12:35, 18-04-2019]