.:  INFORMACJA O PROPONOWANYCH STAWKACH ZA ODBIÓR ODPADÓW

INFORMACJA
O PROPONOWANYCH STAWKACH ZA ODBIÓR ODPADÓW

            Burmistrz Maszewa informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. odbyła się sesja zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Słajsinie, podczas której omówione zostały między innymi propozycje zmian stawek za przyjmowanie odpadów. Związek zaproponował zmianę stawek za przyjęcie 1 tony odpadów w poszczególnych frakcjach w porównaniu do obowiązujących w roku 2018 z oznaczeniem kodów odpadów, w następujących kwotach netto załącznik

            Zaproponowana uchwała nie została podjęta przez delegatów, jednakże w najbliższych dniach delegaci ponownie będą decydować o jej ostatecznym kształcie. Zaproponowane podwyżki odbioru odpadów nierozerwalnie wiążą się z ceną, jaką mieszkańcy poszczególnych gmin będą za nie płacić.

[13:21, 18-04-2019]