.:  Remonty dróg

Trwają remonty cząstkowe dróg gminnych. Obecnie usuwane są ubytki w drogach o nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu emulsji asfaltowej. Remonty obejmują uszkodzenia związane z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu w ruchu, jak również zabiegi na małych powierzchniach, powstrzymujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo S- Probud Spółka z o.o. ze Stargardu.

[15:32, 18-04-2019]