.:  Komputery dla Gminy Maszewo

W dniu 12 września Pani Emilia Niemyt Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie przekazała na rzecz Gminy Maszewo 10 zestawów komputerowych. Przekazanie sprzętu było odpowiedzią na wniosek wystosowany przez Burmistrza Maszewa. W przekazaniu sprzętu uczestniczył Pan Leszek Dobrzyński Poseł na Sejm RP, który wcześniej wskazał Gminie Maszewo na możliwość wnioskowania o komputery. Dzięki otrzymanemu wsparciu mieszkańcy Gminy Maszewo będą mieli  szansę na podniesienie swoich kompetencji cyfrowych. Darowizna wzmocni również integrację wewnątrzśrodowiskową. Pan Paweł Piesio Burmistrz Maszewa wraz z Panią Małgorzatą Złotek Sekretarzem Gminy skierowali słowa podziękowania dla Pana Posła Leszka Dobrzyńskiego i Pani Dyrektor Emilii Niemyt.


[11:36, 13-09-2019]