.:  Zajęcia z obsługi drukarek 3D

W szkole podstawowej w Maszewie w dniach od 8 do 12 lutego br. zostały przeprowadzone zajęcia z innowacyjnej obsługi drukarek 3D oraz nowoczesnych długopisów 3D. Zajęcia były możliwe dzięki współpracy szkoły z dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie Michałem Grycz oraz dyrektorem CMP Tomaszem Wróblewskim i instruktorem Arturem Ślązak. Zajęcia przeprowadzili, w ramach praktyk, uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 z kierunków technik grafik i poligrafia cyfrowa, którzy zaprezentowali możliwości nowoczesnych długopisów 3D oraz przybliżyli obsługę̨ drukarek 3D.

[19:29, 12-02-2021]