.:  Konsultacje społeczne w sprawie budowy fermy drobiu w Jenikowie.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA JENIKOWO

W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy sołectwa Jenikowo,

w sołectwie Jenikowie planowana jest inwestycja pn. „Budowa fermy drobiu w Jenikowie, polegająca na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy bojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na działkach 233/1 i 233/2 obręb Jenikowo, gm. Maszewo” przez inwestora firmę DROBIMEX Sp. z o.o.

W związku z powyższym Burmistrz Maszewa, w celu uzyskania Państwa opinii dot. ww. inwestycji wydał zarządzenie nr 421/2021 z dnia 5 marca 2021 r w sprawie konsultacji społecznych w tej sprawie.

 

Informacja o konsultacjach społecznych dostępna jest na stronie www.bip.maszewo.pl
w zakładce „KONSULTACJE”.

[07:44, 09-03-2021]