.:  230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dziś obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja – 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dokument ten był pierwszą ustawą zasadniczą w nowożytnej Europie, a drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej. O godzinie 11.00 ksiądz proboszcz Henryk Stanulewicz sprawował Maszę Świętą w intencji naszej Ojczyzny. Po uroczystości mszalnej Burmistrz Maszewa wraz z delegacjami - radnych, współpracowników, druhów strażaków i mieszkańców złożyli pod obeliskiem wiązanki kwiatów ku pamięci osób, którzy przyczynili się do jej historycznego uchwalenia.

[13:37, 03-05-2021]