.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Bęczno( do 1945 r. Benzrode). Miejscowość położona ok. 8 km na północny wschód od Maszewa przy drodze nr 106. W dostępnych źródłach historycznych pierwsze informacje o Bęcznie dotyczą roku 1920, kiedy to majątek ma 177 ha a jego właścicielem jest Friedrich Jabst. W 1929 r. majątek określany jest jako folwark należący do 2 właścicieli, a w 1939 r. jako duża zagroda, która przez cały czas ma tę sama wielkość i łączona jest z folwarkiem w Dębicach. Po 1945 r. - gospodarstwo przynależne do PGR Dębice. Materiał kartograficzny z 1890 r. dokumentuje istnienie 3 obiektów oraz niewielkiego parku. Były to najprawdopodobniej dwa budynki gospodarcze, ustawione równolegle do siebie oraz budynek kuźni. W końcu XIX w. lub też na przełomie wieków XIX i XX wybudowany został przy drodze pierwszy z czworaków - budynek ryglowy, ustawiony kalenicowo do drogi. Na początku XX w. w południowo wschodniej części dziedzińca folwarcznego wybudowany został dwór - budynek piętrowy z półokrągłym ryzalitem, przykryty dachem czterospadowym. Później do dworu dobudowano oficynę. Oba obiekty są murowane. Aktualnie układ przestrzenny folwarku - w stosunku do dokumentowanego na mapie z 1890 r. jest zmieniony poprzez wybudowanie nowych obiektów zarówno gospodarczych jak i jednego czworaka.
 
© UM w Maszewie 2019