.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Bielice( do 1945 r. Wittenfelde). Wieś położona jest 4 km na wschód od Maszewa. Wieś Bielice powstała zapewne w średniowieczu, choć w źródłach historycznych wzmiankowana jest dopiero w końcu XVII w. W 1692 r. znajdował się tu kościół (filia parafii w Bagnach), gospodarstwo sołtysie oraz 13 gospodarstw chłopskich, chłopskich których 10 należało do domeny, 3 stanowiły własność rycerską. Niewielka część rycerska była dodatkowo podzielona pomiędzy rody Wedel i Petersdorf. W 1696 r. wybudowano cegielnię pracującą na rzecz domeny. W 1715 r. w części domenalnej nadal było gospodarstwo sołtysie (dziedziczone i niepodzielne), 10 gospodarstw zagrodniczych (w tym kowala), zagroda karczmarza oraz ziemie należące do kościoła. Na część rycerską składało się 5 gospodarstw - własność rodziny Petersdorf. Jeszcze w XVIII w. zostały one wydzierżawione bądź sprzedane; wynika z tego, że w Bielicach nigdy nie było folwarku rycerskiego. W 1804 r. chłopi wydzierżawili swoje gospodarstwa a nieco później wykupili je na własność. Wg danych z 1865 r. we wsi zamieszkiwało 355 osób a areał gruntów podzielony był pomiędzy 34 właścicieli. Budynków mieszkalnych było 44, rzemieślniczych 2 (kuźnia i wiatrak?), innych - 57. Mieszkańcy opodatkowani byli na rzecz kościoła i zakrystiana - nauczyciela. W początkach XX wieku pojawia się duże, ok. 100 hektarowe gospodarstwo - własność rodziny Heller. Dane z lat 30. potwierdzają chłopski charakter wsi. Liczba budynków mieszkalnych - 46 i jest zbliżona do wielkości z połowy XIX w., zmniejsza się jednak liczba mieszkańców - do 268. Po 1945 r. wieś rolników indywidualnych.
 
© UM w Maszewie 2019