.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Dębice(od 1884 do 1945 r.: Eichenwalde, wcześniej Faulen Benz). Wieś położona jest 6 km na północny wschód od Maszewa, przy drodze nr 106. folwark i wieś folwarczna maja metrykę średniowieczną. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1339 r. W XV w. wieś była lennem rodu Wager i Mildenitz. W 1550 r. ród Wager odkupił i połączył obie części majątku.
Folwark
W XVII i XVIII wieku dobra były wielokrotnie dzielone w wyniku sukcesji pomiędzy członków rodu. W 1777 rozdrobniony majątek scalił A.F. Wager, który przeprowadził meliorację gruntów i wybudował wiatrak. Poczynając od roku 1795 przez cały wiek XIX majątek 10 razy zmieniał właścicieli. Dopiero z chwilą kupna, w roku 1872, przez rodzinę Heller, majątek zaczyna przeżywać okres rozkwitu. W tymże roku było tu 16 budynków mieszkalnych, młyn wodny oraz 13 innych zabudowań, a liczba mieszkańców wynosiła 200 osób. W 1884 roku rodzina Heller dokonuje zmiany nazwy wsi. W roku 1892 we wsi była już gorzelnia i cegielnia a zespół folwarczny uległ znaczącej rozbudowie. Między rokiem 1905 a 1914 dokonano parcelacji ziem dworskich. Powstały wówczas nowe kolonie. W 1914 roku folwark, własność E. Stock'a, określono jako resztówkę. Ostatnim właścicielem przed 1939 rokiem był K. Winter; areał ziem folwarcznych wynosił wówczas 302 ha.
Wieś
W XV w. we wsi wzniesiono kościół. W roku 1872 do wsi należało 830 mg ziemi; gospodarstw pełnorolnych było 6, zagrodniczych 8 i 3 chałupnicze. Wieś miała 13 budynków mieszkalnych oraz szkołę. Liczba mieszkańców wynosiła 131 osób. W początkach XX wieku wieś rozbudowała się w wyniku wspomnianych parcelacji gruntów folwarcznych. W latach 30. XX wieku w Dębicach było 76 budynków mieszkalnych, 106 gospodarczych oraz 507 mieszkańców. W czasie wojny kościół uległ zniszczeniu; na jego miejscu w latach 70. wybudowano nowa świątynię. Po 1945 r. ziemie przeszły na własność PGR i częściowo rolników indywidualnych.
 
© UM w Maszewie 2019