.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Jarosławki(do 1945 r.: Neuendorf). Wieś położona w odległości 5 km w kierunku północno-wschodnim od Maszewa. Miejscowość powstała w średniowieczu; daty założenia na podstawie dostępnych źródeł nie da się ustalić. Przypuszczalnie już w XV w. Jarosławki składały się z folwarku rycerskiego i wsi chłopskiej.
Folwark
W roku 1478 folwark był lennem rodów Petersdorf i Vise. W tym też roku został odsprzedany hrabiom von Eberstein - panom na Nowogardzie. Z dokumentu z 1577 r. wiadomo, że Ludwig Eberstein wybudował w Jarosławkach folusz i młyn. Po śmierci ostatniego właściciela z tego rodu, majątek przeszedł pod zarząd domeny w Maszewie (niewielka jego część była w posiadaniu rodu von Flemming). Jednakże już w roku 1786 Jarosławki przejął - jako dzierżawę - właściciel pobliskich Budzieszowic, von Blankenburg. XIX wieczne założenie folwarczne było rozbudowane i składało się z głównego zespołu: dworu i kilku budynków gospodarczych ustawionych po bokach dziedzińca oraz budynków gospodarczych zlokalizowanych w pobliżu. Bezpośrednio na zachód od zabudowań - w kierunku jeziora - rozciągał się park. W 1801 roku jako właściciel majątku odnotowany jest A.F. Kösteritz. W XIX w. majątek kilkakrotnie zmieniał właścicieli; od połowy wieku pojawia się nazwisko Mass. W latach 60. XIX w. w wyniku regulacji gruntów szlacheckich i chłopskich powiększył się areał folwarku. W 1872 r. w majątku było 11 budynków mieszkalnych, ponadto szkoła oraz zagroda zakrystiana. Jarosławki były zobowiązane do współopieki nad kościołem i probostwem w Budzieszowcach.
Wieś
We wsi Jarosławki był wolny sołtys, który od 1765 roku posiadał dokument własności. Płacił wówczas domenie czynsz z 6 zagród a chłopi pełnili powinności szarwarkowe. W początkach XIX w. oprócz zagrody sołtysa wieś miała 6 zagród chłopskich, 1 zagrodniczą, 6 chałupników, młyn i szkołę. W obrębie areału pól znajdowały się grunty kościelne Budzieszowic. W 1872 roku w Jarosławkach było 19 właścicieli gospodarstw rolnych, 23 budynki mieszkalne oraz 2 rzemieślnicze i młyn, ponadto 29 budynków wolnych od podatku. Ludność w latach 70. XIX w. - łącznie we wsi i majątku - wynosiła 300 osób. W latach 30. XX wieku w Jarosławkach znajdowało się 28 budynków mieszkalnych i 44 gospodarcze a liczba mieszkańców wynosiła 220 osób. Podział wsi na część folwarczną i chłopską był utrzymany. Po 1945 roku folwark w dużym stopniu został zniszczony; pozostałe budynki przeszły na własność rolników indywidualnych.
 
© UM w Maszewie 2019