.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Jenikowo(do 1945 r.: Hohenschönau). Miejscowość położona ok. 10 km na północny wschód od Maszewa, przy drodze nr 106. W dostępnych materiałach historycznych brak jest informacji o wczesnych dziejach Jenikowa. Z układu wsi wnioskować można jednak, że posiadała średniowieczny rodowód. Była prawdopodobnie wsią szlachecką, gdyż w XVIII w. należała do domeny państwowej. Dzięki domenie zbudowano w 1722 r. kościół. Współcześnie z tego kościoła zachowała się tylko wieża. W drugiej połowie XIX w. odnotowane jest istnienie folwarku będącego własnością gminy wiejskiej. Folwark - prawdopodobnie wcześniejszy czasowo - założony był na planie czworoboku z budynkiem bramnym "według sztuki frankońskiej". Zagrody chłopskie w większości miały analogiczne rozplanowanie i zabudowę w konstrukcji ryglowej. W 1898 r. wzniesiono nowy kościół w Jenikowie. W latach 20. XX wieku nastąpił znaczny rozwój wsi i folwarku. Była tu wówczas mleczarnia, krochmalnia, browar i niewielka elektrownia wodna. W 1914 i 1920 r. odnotowano istnienie 9 zagród po ok. 50 ha oraz folwark o wielkości 128 ha. Około 1920 r. zamieszkiwało tu 366 osób. Nagminnie wówczas likwidowano budynki szkieletowe, przebudowując zagrody. W 1923 roku były w Jenikowie 62 domy mieszkalne, 82 gospodarcze i 381 mieszkańców. W 1939 roku wieś liczyła 13 zagród po 24 - 66 ha oraz 2 zagrody po 128 ha. Liczba drobniejszych siedlisk nie jest znana. Areał ziemi we wsi wynosił 1227 ha.
 
© UM w Maszewie 2019