.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Maszewko(do 1945r.: Neu Massow). Niewielka wieś położona ok. 5 km na płn-wsch. od Maszewa, poza znaczącymi traktami komunikacyjnymi. Dojazd do wsi od lokalnej drogi Dębice-Godowo. Data założenia wsi nie jest znana, można jednak domniemywać, że powstała najpóźniej w wieku XIX. Świadczy o tym m.in. wykształcony w pełni układ wsi dokumentowany przez materiał kartograficzny z 1890 r. Pierwsza wzmianka o miejscowości, w dostępnych źródłach historycznych dotyczy roku 1932 i informuje, że ówczesny areał wsi wynosił 202 ha. Wieś zamieszkiwało wówczas 96 mieszkańców, którzy użytkowali 14 budynków mieszkalnych i 16 gospodarczych. W 1939 roku była to wieś chłopska z 20 zagrodami po 22 - 60 ha. Po 1945 r. wieś rolników indywidualnych.
 
© UM w Maszewie 2019