.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Mokre(do 1945 r.: Schönwalde). Wieś położona ok. 11 km na północny wschód od Maszewa przy lokalnej drodze Bagna - Nastazin. Wieś powstała w czasie średniowiecza na skrzyżowaniu starej drogi Dobra Nowogardzka - Stargard z drogą do Chociwla. Później folwark rycerski z wsią i gotyckim kościołem. Ziemie rycerskie we wcześniejszym okresie podzielone były na 2 części: A) lenno rodu Dewitz z dwoma niewielkimi folwarkami, 9 zagrodami chłopskimi, karczmą, kuźnią i 3 chałupnikami. Ponadto 1,5 zagrody tworzyło tu tzw. "mały folwark". B) 8 zagród należących do różnych okolicznych majątków. Brak jest sprecyzowanych dat wyjaśniających zmiany własnościowe. Wiadomo, że już w XVIII w. swoje zagrody chłopi, w większości, posiadali na własność a 3 zagrody z lenna Dewitz należały do szpitala w Dobrej Nowogardzkiej. W 1872 r. wieś składała się z 17,5 zagród chłopskich - w tym była karczma i kuźnia, 2 chłopi na ziemi kościelnej oraz 1 osadnik. Trzy zagrody nadal należały do szpitala. Całość ziemi we wsi - to 4 526 mg. Zamieszkiwało tu 507 osób, było 57 budynków mieszkalnych, 3 rzemieślnicze i 67 innych: wśród nich pastorówka i szkoła. W 1932 r. wieś posiadała 1 165 ha gruntów, 73 budynki mieszkalne, 84 gospodarcze oraz 428 mieszkańców. W 1939 r. w Mokrem było 20 zagród po 22 - 60 ha. Po 1945 r. wieś utrzymała charakter wsi rolników indywidualnych.
 
© UM w Maszewie 2019