.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Pogrzymie(do 1945 r.: Birkenwerder). Kolonia założona w 1820 r. przez C.A.F.Karbe, właściciela majątku Mosty, na należących doń ziemiach. Teren przeznaczony pod osadę był w tym czasie częściowo zalesiony. Umowy zawarte z 20 kolonistami zawierały klauzulę niesprzedawalności nabytych gospodarstw bez zgody właściciela majątku oraz obowiązek wzniesienia w przeciągu dwu lat niezbędnych budynków a wcześniej dokonania karczunku. Charakterystyczne, że od nowych osadników wymagano swego rodzaju świadectwa moralności, wydanego przez przedstawicieli sądu i kościoła w miejscu ich wcześniejszego zamieszkania. Kanonem podziału gruntu były działki o wielkości 63,45 i 25 mg. W roku 1867 we wsi były 24 gospodarstwa, 24 budynki mieszkalne oraz 233 mieszkańców. Kościół i szkoła znajdowały się w Mostach. Na początku lat 30. XX w. liczba domów mieszkalnych wzrosła tylko o jeden, natomiast liczba mieszkańców zmniejszyła się do 116 osób.
 
© UM w Maszewie 2019