.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Rożnowo Nowogardzkie(do 1945 r.: Rosenow). Rożnowo położone jest ok. 6 km na zachód od Maszewa, przy drodze nr 141. Wieś powstała w średniowieczu; dokładnej daty lokacji na podstawie dostępnych źródeł nie da się ustalić. W każdym razie już w końcu XV w. była to wieś kościelna, parafialna. Jako właścicieli części Rożnowa wymienia się rody Bork, Dewitz Mildenitz, Petersdorf a w ostatniej ćwierci XVI w. - von Eberstein. Od XVII w. panowie lenni nie są już wzmiankowani a wieś uzyskuje typowo chłopski charakter. W 1872 r. było tu 17 zagród chłopskich, 4 zagrodnicze oraz 6 chałupników. Ponieważ ówczesna liczba mieszkańców wynosiła 420 osób - znaczna ich część musiała być zatrudniona poza rolnictwem. Budynków mieszkalnych było 58 (w tym 3 rzemieślnicze), ponadto zagroda pastora oraz dom zakrystiana, pełniący też funkcję szkoły. W latach 30. XX w. liczba budynków mieszkalnych wynosiła 30, gospodarczych 82 a mieszkańców - 344. Rolniczy charakter wsi utrzymał się do czasów współczesnych.
 
© UM w Maszewie 2019