.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Swojcino(do 1945r.: Wilhelminenberg). Miejscowość położona na południowy zachód od Maszewa (ok. 7 km) i od Darża (ok. 3 km). W 1822 roku urzędnik domeny państwowej Kołbacz - Zimmermann objął w dziedziczną dzierżawę wielką parcelę leśną z rewiru Darż. Utworzył wówczas nowy folwark z prawem eksploatacji lasów. W 1823 r. wzniósł tam dwór, dwa domy mieszkalne i budynek mieszkalny dla robotników rolnych, gdzie zamieszkiwało 9 osób. W 1872 roku były już cztery domy mieszkalne, w których zamieszkiwało 44 mieszkańców. Od 1914 r. do 1945 roku właścicielem majątku o areale 182 ha był Kurt Franck. Mapa 1890 roku dokumentuje istnienie folwarku, który miał kształt niezupełnie regularnego prostokąta. Na południowy zachód od folwarku, w pewnym oddaleniu, stały cztery budynki o nieustalonej funkcji. Po 1.945 roku założenie zostało zniszczone i obecnie w osadzie znajdują się zabudowania współczesne.
 
© UM w Maszewie 2019