.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Tarnowo(do 1945 r.: Grossenhagen). Wieś położona 8 km na zachód od Maszewa, przy lokalnej drodze Tarnowo-Mosty. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1523 roku. Wynika z niej, że część ziem w Tarnowie należała do rodu rycerskiego Petersdorpe (Petersdorf). Z dokumentu z 1689 wiadomo, że pozostałe części posiadała kapituła kamieńska a także generał von Weyer. W tym to roku całość ziem przejęli członkowie rodziny Petersdorf. W 1744 (1741?) majątek sprzedano, lecz w krótkim czasie (1763) powraca do rodziny Petersdorf, pozostając ich własnością do roku 1945. W 1872 r. do majątku należało 13 budynków mieszkalnych, 1 przemysłowy oraz 13 innych obiektów - zapewne gospodarczych. Areał gruntów w k. XIX w. wynosił 790 ha (w 2. ćwierci XX w. powiększony do 1 121 ha). Oprócz majątku w Tarnowie istniała niewielka wieś chłopska. Brak wcześniejszych danych historycznych pozwala mniemać, że wydzieliła się stosunkowo późno. W 1872 r. było tu 6 gospodarstw chłopskich a w liczbie 10 budynków mieszkalnych znajdował się dom pastora, dom wdów po kaznodziejach a także dom zakrystiana - pełniący rolę szkoły wiejskiej. Liczba mieszkańców Tarnowa (łącznie majątku i wsi) wynosiła 266 osób. Kościół wybudowano przypuszczalnie w k. XVIII v. i przebudowano w 1 pół. XIX w., zakładając przy nim cmentarz. W 1932 r. w Tarnowie było 28 budynków mieszkalnych i 65 gospodarczych oraz 287 mieszkańców. Po 1945 r. majątek przejęły Państwowe Gospodarstwa Rolne.
 
© UM w Maszewie 2019