.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Wałkno(do 1945 r.: Fatkenau). Miejscowość położona ok. 7 km na wschód od Maszewa przy lokalnej drodze Maszewo - Sokolniki - Nastazin. Czas powstania osady określany jest na koniec XIX w. W dostępnych źródłach historycznych informacja o folwarku pojawiła się dopiero w 1914 r. i zawiera dane dotyczące areału (87 ha) i jego właściciela, którym do 1929 r. jest Paul Dahms. W 1939 r. właścicielem jest Otto Dahms. W tym czasie areał gospodarstwa nie ulega zmianie, a Wałkno określane jest już nie jako folwark lecz zagroda chłopska. Materiał kartograficzny z 1890 r. dokumentuje istnienie założenia znajdującego się po zachodniej stronie drogi Sokolniki - Nastazin. Podwórze ma kształt kwadratu, przy którego bokach stoją budynki. Przy płn.-zach. narożniku usytuowany był park. Po 1945 r. gospodarstwo PGR. Obecnie ze starych elementów XIX-wiecznego założenia zachował się fragment parku i jeden z budynków gospodarczych, pochodzących z przełomu XIX/XX w.
 
© UM w Maszewie 2019