.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Zagórce(do 1945 r.: Bergruhe). Miejscowość położona ok. 8 km na zachód od Maszewa, oddalona ok. 2,5 km na płn.-wsch. od Przemocza przy drodze Rożnowo Nowogardzkie - Tarnowo. Folwark - zagroda był własnością gminy wiejskiej Przemocze. Założony został w początkach XIX w. jako zagroda wolnego sołtysa, należąca do rodziny Berg. List lenny z 1820 roku wydany rodzinie Berg przez magistrat Stargardu, mówił o prawie dziedziczenia folwarku, obowiązującym już od 1817 r. W 1834 r. folwark Berg'a miał wielkość 108 mg. W 1864 r. zamieszkiwało tu 47 osób, były 3 domy mieszkalne i 13 gospodarczych. W 2 poł. XIX w. i 1 poł. XX w. kilkakrotnie zmieniali się jego posiadacze i obszar: w 1914 r. - 160 ha, w 1939 r. - 137 ha. Stale jednak był folwarkiem podległym Przemoczu. Dane statystyczne, odnoszące się do folwarku, były łączone z danymi dotyczącymi wsi.
 
© UM w Maszewie 2019