.: Informacje na temat koronawirusa


W związku z negatywnymi skutkami ekonomicznymi ponoszonymi przez część przedsiębiorców z Gminy Maszewo z powodu wystąpienia koronawirusa, Burmistrz Maszew w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli w oparciu o tak zwaną tarczę antykryzysową, przystąpił do opracowywania projektów uchwał, które w tych trudnych czasach pomogą przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności finansowej i pozostaniu na lokalnym rynku. Wypracowane rozwiązania mają stworzyć możliwość zwalniania z podatków właścicieli nieruchomości, których działalność gospodarcza została ograniczona, a ich płynność finansowa uległa pogorszeniu. Natomiast dla przedsiębiorców, których działalność w okresie pandemii nie została ograniczona, ale w związku z jej wystąpieniem płynność finansowa uległa znacznemu pogorszeniu proponuje się możliwość przedłużenia terminów płatności rat od podatków. Projekty uchwał zostaną niezwłocznie przedłożone do Rady Miejskiej w Maszewie, tak aby przedsiębiorcy już w najbliższym okresie mogli indywidualnie występować o pomoc.


Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

- odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

- maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.


Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce,

a zasady bezpieczeństwa na dłużej


Edukacja COVID - 19Kolejne kroki w walce z koronawirusem - w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

KOMUNIKAT

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym

- które nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów

- pod kątem pomocy w formie zakupu produktów żywnościowych i leków uruchamiamy dyżur telefoniczny pod nr 660 704 371,

pod którym można zgłaszać zapotrzebowanie na ww. pomoc.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą
granicę wewnętrzną


ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zakazów w ruchu lotniczym


Wytyczne GIS dotyczące kwarantanny domowej


MIESZKAŃCY GMINY MASZEWO - WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA!!!


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


KORONAWIRUS - PAMIĘTAJ


WAŻNE INFORMACJE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Zarzadzenie nr 80/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego


Od dziś działają dodatkowe Punkty Kontroli Sanitarnej

- obok uruchomionego wczoraj w Kołbaskowie służby działają także na przejściach granicznych

w Lubieszynie, Osinowie Dolnym, Krajniku Dolnym, Świnoujściu-Alhbeck i Świnoujściu-Gartz.

Kontrola sanitarna na granicach polega na pomiarze temperatury pasażerów autokarów i busów przewożących powyżej 8 osób. Funkcjonariusze odbierają także wypełnione przez przewoźnika karty pasażerów i karty kierowców (zawierające m.in. dane kontaktowe oraz miejsce podróży), które zostaną przekazane do urzędów wojewódzkich i wprowadzone do specjalnego systemu). Wszystko po to, aby w przypadku wykrycia kolejnych osób chorych, móc szybko dotrzeć do pozostałych podróżnych, z którymi pacjent miał kontakt.

Stan zdrowia pasażerów kontrolowany jest też na promach pasażerskich i statkach wycieczkowych przybijających do portu w Świnoujściu. Kontrole mają za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się na terenie kraju koronawirusa.

Centrum Prasowe Wojewody
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 579
tel. 91 43 03 581
fax 91 43 47 404

www.szczecin.uw.gov.pl

www.facebook.com/ZwiedzanieGmachuZUW


© UM w Maszewie 2019