.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej zabytków
Kościół parafialny w Bielicach, pierwotnie z XVIII w. był o konstrukcji ryglowej, przerabiany za ks. prob. Piotra Skraby, na ceglany, utracił swój zabytkowy charakter. Do kościoła przylega wieża z XIX w. - neogotycka. Kościół pw. św. Wojciecha BM poświęcony 4. IX. 1945 r. przez ks. Tadeusza Miękusa.
 
© UM w Maszewie 2019