.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej zabytków
Kościół pochodzi z XIV w.; na planie prostokąta, orientowany, z kamienia narzutowego, kryty dachem 2-spadowym; w średniowieczu - portal od południa, dzisiaj zamurowany; od zachodu ślady po wieży drewnianej; w XIX w. przemurowano okna i portal zachodni; od strony północnej dobudowany prawdopodobnie grobowiec, obecnie zakrystia. We wnętrzu: zachowały się tylko ławki z XIX w. i empora chórowa, przed portalem zachodnim - czasza romańskiej, granitowej chrzcielnicy. Na zewnątrz - nowa dzwonnica, osobno stojąca, na niej 2 dzwony. Kościół pw. Macierzyństwa NMP poświęcony 22. IX. 1946 r.
 
© UM w Maszewie 2019