.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej zabytków
Kościół neogotycki zbudowano w latach 1879 - 1880, na planie prostokąta, z kamienia polnego, z ceglanym detalem w obramieniach okiennych, gzymsie pod okap i portalu; od wschodu 3-bocznie zamknięte prezbiterium; obok kościoła - drewniana dzwonnica. We wnętrzu: zachowały się z pierwotnego wyposażenia ławki, ambona, część nadstawy ołtarzowej, prospekt organowy. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcony 1946 r.
 
© UM w Maszewie 2019