.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej zabytków
Stary kościół ze średniowiecza został rozebrany. Na fundamentach zbudowano nowy, wg. projektu pani Tymczyszyn; kościół na planie prostokąta, kryty dachem 2-spadowym (2 oszklone szyczyty są jedynym oświetleniem wnętrza); na osi szczytu wschodniego - przypora jako dzwonnica; do południowej ściany kościoła dobudowano kancelaryjno-katachetyczny obiekt; strop odkryty do połaci dachu 2-spadowego. Kościół pw. Świętej Rodziny poświęcony 12. VI. 1983 przez ks. Bpa Jana Gałeckiego.
 
© UM w Maszewie 2019