.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej zabytków
Przed 1985 r. kościół należał do parafii Maszewo. Kościół pochodzi z XIX w., neoromański, z kostki kamniennej i cegły; zbudowany na planie prostokąta, z wydzielonym 3-bocznie zamkniętym prezbiterium; od zachodu dobudowana do korpusu na planie kwadratu 4-kondygnacyjna wieża z 2-spadowym dachem; nad korpusem dach ceramiczny. We wnętrzu: strop drewniany, belkowany, ławki z XVIII w., ambona z XIX w., w łuku tęczowym krucyfiks, na emporze chórowej prospekt organowy. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego poświęcony 18. X. 1945 r.
 
© UM w Maszewie 2019