.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej zabytków
W Nastazinie był kościół z czasów późnego gotyku, z kamienia polnego ze szczytem wschodnim, blendowanym. Od zachodu wieża w dolnej kondygnacji kamienna, wyżej z cegły, ozdobiona blendami i fryzem. W wieży zachował się portal. Po II wojnie światowej kościół zrujnowany. Zachowała się tylko wieża. Kaplica w Nastazinie spełniała rolę kościoła w latach 1949-1997. Kaplica mieściła się w przystosowanym do tego celu domu parterowym. We wnętrzu: krucyfiks, Matka Boska Bolesna i św. Jan Ewangelista (wykonany w rzeźbie polichromowanej) Kaplica pw. Św Anny poświęcona 21.VII.1949 r. Od 1995 r. za ks. prob. Marka Maciążka przystąpiono do odbudowy ruin kościoła na zasadzie rekonstrukcji wg projektu inż. arch. Doroty Szeszko. Odbudowano na dawnych fundamentach nawę kościoła z prezbiterium. Budowlę pokryto dachówką. Do dalszej odbudowy czeka wieża. Wysiłku odbudowy podjęła się miejscowa ludność. Odbudowany kościół pw. św. Anny został poświęcony 27.IV.1997 r. ks abp Marian Przykucki.
 
© UM w Maszewie 2019