.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej zabytków
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z XV w.; na planie czworoboku, z wieżą od zachodu, wzniesiony z kamienia; od wschodu styl gotycki, blendowany; wieża w górnej częsci rozczłonkowania blendami ostrołukowymi i okrągłołukowymi, zakończona 4-boczną drewnianą latarnią, zwieńczoną wysokim wysmukłym hełmem. W XIX w. portale - południowy i zachodni - oraz okna przemurowano. Wszystkie ściany kościoła i wieży otynkowano. We wnętrzu: sufit, wyposażenie z pocz. XX w.; empora chórowa z prospektem organowym zdewastowanym i ławki. Kościół pw. św. Stanisława BM poświęcony w 1946 r.
 
© UM w Maszewie 2019