.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej zabytków
Kościół zbudowano w XIX w. w stylu neogotyckim, z cegły; założony na planie prostokąta, 1-nawowy, z 5-bocznie zamkniętym prezbiterium od wschodu i wieżą od zachodu, zwieńczoną ostrołukowym hełmem, krytym blachą, kościół oszkarpowany, ze sterczynami na narożach dachu; wnętrze nawy kryje strop drewniany, a w prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe. We wnętrzu: z początku XXw. - drewniana empora chórowa, ławki, ambona; w zaaranżowanej nastawie ołtarza obraz przedstawiający w zbroi św. Floriana. Kościół pw. św. Floriana poświęcony 12.V.1946 r. przez ks. Edwarda Wowrę TChr.
 
© UM w Maszewie 2019