.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej zabytków
Kościół pochodzi z przełomu z XV i XVI w., wzniesiono go z kamienia narzutowegp, na planie prostokąta; szczyt wschodni blendowany ze sterczynami; okna wschodnie, gotyckie, zablendowane; przemurowano je, od południa portal z XVIII w. W XIX w. dobudowano wieżę od zachodu z cegły, na rzucie kwadratu; wieża 3-kondygnacyjna, zwieńczona 4 szczytami wimpergowymi, z wieżyczkami w narożnikach; hełm 8-boczny spiczasty, pokryty blachą; w 3. kondygnacji duże okna z 3 stron z żaluzjami nagłośniającymi bicie dzwonów; w szczytach zachowały się tarcze zegarowe; portal 4-uskokowy w wieży; wieża podparta przyporami; szczyt zachodni kościoła przemurowany w XIX w. We wnętrzu: strop drewniany, belkowany; zachowała się ambona barokowa, empora chórowa z prospektem organowym, ławki, płyta nagrobna i sacramentarium z drzwiczkami. Kościół pw.. Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcony 23. VI. 1946 r.
 
© UM w Maszewie 2019