.: INSTYTUCJE

Urząd Miejski w Maszewie
Plac Wolności 2
Tel. 091 418 7843, 091 418 7840
Fax 091 418 7506
www.maszewo.pl
urzad@maszewo.pl

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie
ul. Szkolna 1a
72-130 Maszewo
Tel. 091 418 7753
www.okis.maszewo.pl
okis@hot.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie
Plac Wolności 2
72-130 Maszewo
Tel. 091 4187705
http://ops.maszewo.pl/

Zakład Komunalny w Maszewie
ul. Szkolna 8
tel. 091 418 7504

Poczta (kod pocztowy: 72-130)
Urząd Pocztowy w Maszewie, ul. Wojska Polskiego 9, tel. 0914187550

Policja
Posterunek Policji w Maszewie
Plac Wolności 2
Tel. 091 4602574

Biblioteka Publiczna w Maszewie
ul. Szkolna 1a, tel. 091 4187658
bibliotekamaszewo@op.pl

Filia Biblioteki Miejskiej w Maszewie
- Dębice 29b

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Maszewie
tel. 091 418 7264
ul. Szkolna 10
72-130 Maszewo
tel. 91 419 36 66
 
© UM w Maszewie 2019