.: Oświata
Placówki oświatowe na terenie Gminy Maszewo:
Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Maszewie
ul. Jedności Narodowej 6 w Maszewie
tel. 914187654
Szkoła Podstawowa w Maszewie
im. Adama Mickiewicza

ul. Jedności Narodowej 7
72-130 Maszewo
tel. 091 418 76 10
e-mail: spmaszewo@o2.pl
>> www.spmaszewo.szkolnastrona.pl <<
Szkoła Podstawowa w Dębicach
im. Janusza Kusocińskiego

72-130 Maszewo
tel./fax 091 419 11 95
e-mail: spdebice29@wp.pl
>> http://www.spdebice.pl <<
Szkoła Podstawowa w Rożnowie
72-130 Maszewo
tel./fax 091 407 11 25
e-mail:szkolaroznowo@wp.pl
>> http://www.sproznowo.szkolnastrona.pl <<
Przedszkole w Maszewie
ul. Jedności Narodowej 25
72-130 Maszewo
tel./fax 091 418 76 08
e-mail: przedszkolemaszewo@wp.pl
>> http://www.przedszkolemaszewo.pl <<
NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE NA TERENIE GMINY MASZEWO:
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ISKIERKA
, ul. Okrzei 7a w Maszewie , tel. 507 403 525

Inne placówki:

Placówki Wsparcia Dziennego

Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

Miejscowość

Nazwa Świetlicy

Dni prowadzonych zajęć

Godziny odbywanych zajęć

1

Maszewo

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Poniedziałek -piątek

1200-1600

2

Bielice

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

poniedziałek - piątek

12 00-18 00

3

Darż

Środowiskowe ognisko Wychowawcze

poniedziałek - piątek

13 00-17 00

 
© UM w Maszewie 2019