Jak rozpocząć działalność gospodarczą
"Jedno okienko" w Urzędzie Miejskim w Maszewie

Nowe przepisy dotyczące rejestrowania w urzędach gmin lub miast działalności gospodarczej przez osoby fizyczne lub zmieniania jej zakresu obowiązują od 31 marca tego roku. Rozwiązania te określane są jako tzw. "zasada jednego okienka". Z tym też dniem wprowadzono ustawowo jeden rodzaj wniosku dotyczący Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG-1 wraz z załącznikami) Formularz zgłoszeniowy dotyczący zakładania firm przez osoby fizyczne został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów. Ustalony wzór wniosku od 31 marca można stosować nie tylko do zakładania firm przez osoby fizyczne, ale również np. do dokonywania zmian we wpisie do rejestru, do zawieszania działalności gospodarczej czy też jej wznawiania.

 1. Przedsiębiorca udający się do naszego urzędu może liczyć na pomoc w wypełnieniu druku, w tym celu stworzyliśmy specjalne miejsce w celu udogodnienia, wyposażone w informacje pomocnicze i potrzebne druki. Po złożeniu druku EDG- 1 gdzie stwierdzimy prawidłowość wypełnienia przez przedsiębiorcę:
  1. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu niezwłocznie i z urzędu doręcza zaświadczenie/decyzję o wpisie.
  2. Kopie druków EDG-1 za zgodnością z oryginałem wraz z zaświadczeniami/decyzjami wydanymi w danej sprawie wysyłane są za potwierdzeniem odbioru do urzędów: ZUS Szczecin/KRUS Warszawa, Urząd Skarbowy Goleniów, Urząd Statystyczny Szczecin w ciągu do 3 dni po wystawieniu zaświadczenia/decyzji w danej sprawie.
 2. W przypadkach gdy przedsiębiorca robi zmianę, zawieszenie, odwieszenie bądź wykreślenie działalności gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej składa druk EDG-1 z określoną formą wraz z wymaganymi załącznikami - otrzymuje zaświadczenie a urząd nasz rozsyła do innych instytucji (ZUS/KRUS, Urząd Statystyczny, Urząd skarbowy) kopie druku EDG-1 z zaświadczeniami. Jedynie w czasie rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca udaje się po uzyskaniu zaświadczenia o wpisie w naszej gminie do urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu indywidualnych ustaleń.
 3. Przedsiębiorca nie uiszcza żadnych opłat w związku ze zmianami i wpisem w Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 4. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarcza w naszej gminie ma założoną swoją teczkę gdzie znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące tego przedsiębiorcy począwszy od wpisu w EDG do dnia teraźniejszego z uwzględnieniem zmian. Dodatkowym atutem jest prowadzenie identyfikacji przedsiębiorców w zeszytach w formie alfabetycznej oraz numerycznej zgodnej z numerem wpisu. Jesteśmy na etapie początkowym aktualizacji w programie Ewidencja Działalności Gospodarczej w celu przyszłego umieszczenia naszych przedsiębiorców na stronie internetowej BIP.

Co znajdziemy w nowym wniosku?
Znajdą się tam informacje niezbędne do rejestracji nie tylko w gminnej ewidencji, ale i w urzędach statystycznym, skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych/KRUS. Poza danymi osobowymi i adresem (zamieszkania i zameldowania) trzeba będzie podać:

 • pełne oznaczenie przedsiębiorcy,
 • rodzaje działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • adres prowadzenia działalności (główne miejsce jej wykonywania), adres do korespondencji (także elektroniczny i telefon),
 • dane o rachunku bankowym,
 • informacje o liczbie zatrudnionych,
 • datą początku opłacania składek ZUS (ewentualnie dane o ubezpieczeniu w KRUS).

UWAGA!
Jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność na większą skalę, niezbędne może się okazać wypełnienie dodatkowych formularzy.

 
© UM w Maszewie 2019