Przewodnik przedsiębiorcy
Przydatne linki
www.funduszestrukturalne.gov.pl - opisy wszystkich ogólnopolskich unijnych programów operacyjnych oraz linki do RPO (Regionalny Program Operacyjny). Nie ma tu opisu PROW.
www.minrolgov.pl - opis programu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ) 2007-2013 oraz Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
www.rpo.wzp.pl - informacje o konkursach w ramach PROW Województwa Zachodniopomorskiego
www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.psfp.org.pl - Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych
www.ksfp.org.pl - Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych
www.interreg.gov.pl - Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
www.eog.gov.pl - Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego
www.rpo.wzp.pl - informacje o konkursach w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego
www.inwestycjawkadry.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wup.pl
 
© UM w Maszewie 2019