.: Przyroda Gminy Maszewo

Surowce mineralne

Gmina Maszewo nie posiada udokumentowanych zasobów surowców naturalnych, chociaż w kilku miejscach widoczne są ślady dawnej eksploatacji piasków i żwirów oraz torfu. Największe wyrobisko o powierzchni kilkunastu hektarów znajduje się w wale ozu przy drodze Maszewo-Stargard, znacznie mniejsze na północ od wsi Mokre, w dolinie Stepnicy w południowo-zachodniej części miasta Maszewo w rejonie wsi Dębice oraz potorfia w obniżeniach Rożnowa.

 
© UM w Maszewie 2019