RSO - Regionalny System Ostrzegania


RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej (od 1 lipca 2015 r. RSO obejmie wszystkie kanały TVP), w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na telefon. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:
- ogólne,
- meteorologiczne,
- hydrologiczne,
- stany wód (wodowskazów).
Oprócz tego w części dla kierowców pojawiać się mogą informacje drogowe.
Komunikat (ostrzeżenie) generowany jest przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach telefonicznych. Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (tj. łączącej telewizję z internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia. Bezpłatna aplikacja mobilna RSO (platformy: Android, iOS, WindowsPhone) umożliwia dostęp do komunikatów generowanych na terenie całego kraju. Aplikację można wyszukać w sklepach (odpowiednio: Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store) po słowach kluczowych "RSO" oraz "Regionalny System Ostrzegania".
Od 1 lipca 2015 r. ostrzeżenia Regionalnego Systemu Ostrzegania przesyłane będą także w formie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) przez największych operatorów sieci telefonii komórkowej. SMS-y otrzymywać będą wszyscy posiadacze telefonów komórkowych w danym województwie. Ten wariant przekazywania ostrzeżeń został zarezerwowany wyłącznie na nadzwyczaj istotne zagrożenia.

Źródło: www.mac.gov.pl

© UM w Maszewie 2019