Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkola


ROK SZKOLNY 2019/2020

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2019/2020 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego dla postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo


Uchwała Nr XXI/124/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo na drugim etapie postępowania


ROK SZKOLNY 2018/2019

Zarządzenia pn. Zarządzenie Nr 516 /2018 Burmistrza Maszewa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego dla postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo


Zarządzenie Nr 392/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2017/2018 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego dla postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo

Uchwała Nr XXI/124/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie kryteriów ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo na drugim etapie postępowania.


Uchwała Nr XII/75/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.


Zarządzenie Nr 220/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego dla postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo

Zarządzenie Nr 237 /2016 Burmistrza Maszewa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Maszewa Nr 220/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego dla postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo


© UM w Maszewie 2019