URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE - STRONA GŁÓWNA


INFORMACJA

W nawiązaniu do przedstawionego reportażu w dniu 13 lipca 2018 roku, przez TVP 3, w głównych wiadomościach regionalnych, dotyczącego rodziny zamieszkującej na terenie naszego miasta oświadczam, że rodzina nie została pozbawiona pomocy i wsparcia. Niestety, ze względu na ustawowe ograniczenia w udostępnianiu danych osobowych, Gmina nie może przedstawić rzetelnych informacji dotyczących zakresu współpracy z rodziną. Nadmieniam, iż przyczyną problemów przedstawionych w reportażu nie są jakiekolwiek działania urzędników Gminy Maszewo. Podejmowałam i podejmuje wszelkie czynności minimalizujące problemy rodziny. Zwracam również uwagę na fakt, że ogromnym wyzwaniem dla wszystkich Gmin jest realizacja inwestycji mieszkaniowych, bowiem koszt budowy budynków socjalnych jest porównywalny z kosztem budowy innych budynków mieszkalnych.

Burmistrz Maszewa

Jadwiga Ferensztajn


O G Ł O S Z E N I E -BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DRUGIE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY MARII KONOPNICKIEJ. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnych nieograniczonych publicznych przetargów są, jak poniżej podano w zestawieniu nieruchomość usytuowane przy ulicy Marii Konopnickiej, miasto Maszewo.


O G Ł O S Z E N I E -BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W MASZEWIE. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu jest działka Nr 149/15 o pow.798,00m2, usytuowana w obrębie Maszewo - 1, miasto Maszewo, przy ulicy Szkolnej, sklasyfikowanej, jako Bp.


O G Ł O S Z E N I E -BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY STARGARDZKIEJ. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnych nieograniczonych publicznych przetargów są działki od Nr 580/8 do Nr 580/12, usytuowane w obrębie Maszewo - 3, miasto Maszewo, przy ulicy Stargardzkiej, sklasyfikowanych, jako Bp.


O G Ł O S Z E N I E -BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 5, USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO.


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W związku z apelem do rolników Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgłaszanie strat spowodowanych suszą do końca przyszłego tygodnia, informujemy że wnioski będą przyjmowane do dnia 20 lipca 2018r.

Wniosek o oszacowanie strat można pobrać i składać w Urzędzie Miejskim w Maszewie,
w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek: w godz. 8:00 - 16:00;
wtorek-piątek w godz. 7:30-15:30.

Wniosek do pobrania jest zamieszczony także na stronie internetowej www.maszewo.pl.

Burmistrz Maszewa


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2018r.
LINKI PRZYDATNE DO WYSZUKIWANIA ORAZ LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI
krwiodawstwo2018-1.png


Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48(91) 4187567
+48(91) 4187843
fax: +48(91) 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30
 
© UM w Maszewie