URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE - STRONA GŁÓWNA


O G Ł O S Z E N I E - U W A G A

BURMISTRZ MASZEWA INFORMUJE, IŻ Z UWAGI NA ZBLIŻAJĄCY SIĘ OKRES ŚWIĄT "WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH" NIEZBĘDNYM JEST ZŁOŻENIE DO DNIA 25 października 2018 roku (do godziny 1000) W SEKRETARIACIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE PISEMNEGO WNIOSKU ODNOŚNIE, UZYSKANIA ZGODY NA SPRZEDAŻ CHRYZANTEM, ZNICZY, WKŁADÓW PARAFINOWYCH, WIĄZANEK ORAZ INNEGO ASORTYMENTU Z OKAZJI PODANEGO POWYŻEJ ŚWIĘTA NA CMENTARZU KOMUNALNYM W MASZEWIE.
HANDEL W/W ARTYKUŁAMI PRZED W TRAKCIE, JAK I PO NINIEJSZYM ŚWIĘCIE ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE WYŁĄCZNIE W WEWNĘTRZNYCH GRANICACH CMENTARZA (nie dotyczy to terenu prywatnego oznaczonego, działką numer 101/2 obr.1 Maszewo, przy ul. Nowogardzkiej, przyległej bezpośrednio do przystanku PKS).
TERMIN HANDLU USTALA SIĘ NA OKRES LICZĄC DNIA 26 października 2018 roku DO DNIA 04 listopada 2018 roku (WŁĄCZNIE).
PRZYDZIAŁ MIEJSCA DO HANDLU ODBĘDZIE NA ZASADZIE LOSOWANIA.
PRZEDSIĘBIORCY/HANDLOWCY SPOZA TERENU GMINY I MIASTA MASZEWA OTRZYMUJĄ MOŻLIWOŚĆ HANDLU OD STRONY WJAZDU NA CMENTARZ DRUGĄ BRAMĄ TJ. PRZY RZECZCE W KIERUNKU NOWOGARDU.
W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY MIEJSC DO HANDLU W STOSUNKU DO ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW LOSOWANIE NIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE, A ZAINTERESOWANI SAMI BĘDĄ MOGLI USTALIĆ POMIĘDZY SOBĄ PUNKTY USTAWIENIA STOISK.
NADMIENIA SIĘ, ŻE GDY ZAJDZIE SYTUACJA WYSTĄPIENIA WOLNYCH MIEJSC PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU WÓWCZAS PRZEDSIĘBIORCY Z INNYCH GMIN BĘDĄ MOGLI RÓWNIEŻ HANDLOWAĆ W TEJ CZĘŚCI CMENTARZA, ZAREZERWOWANEJ DLA HANDLOWCÓW Z NASZEGO TERENU.
OSOBY HANDLUJĄCE ZOBOWIĄZANE SĄ DO POZOSTAWIENIA TERENU W STANIE UPORZĄDKOWANYM W PRZECIWNYM RAZIE ZOSTANĄ WSZCZĘTE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE CELEM NAŁOŻENIA KARY FINANSOWEJ.
ZABRANIA SIĘ USTAWIANIA STOISK HANDLOWYCH NA ALEJKACH WEWNĄTRZ CMENTARZA.

UWAGA WAŻNE:

OSOBY, KTÓRE ZŁOŻĄ WNIOSEK ODNOŚNIE, HANDLU NA CMENTARZU KOMUNALNYM W MASZEWIE, ZOBLIGOWANI SĄ DO OSOBISTEGO STAWIENNICTWA LUB PRZY UDZIALE SWOJEGO PRZEDSTAWICIELA UPOWAŻNIONEGO PISEMNIE W DNIU 25 października 2018r. o godzinie 1100, W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE, POKÓJ NR 7 (PÓŁPIĘTRO) CELEM UCZESTNICTWA W LOSOWANIU STOISK HANDLOWYCH, A NASTĘPNIE ICH OKAZANIU.PISEMNE ORAZ TELEFONICZNE POWIADOMIENIA W TEJ KWESTII ZE STRONY URZĘDU NIE BĘDĄ STOSOWANE.

OGŁOSZENIE UMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ, URZĘDU MIEJSKIEGO MASZEWA ORAZ WYWIESZONO NA TABLICACH OGŁOSZENIOWYCH.

DODATKOWYCH INFORMACJI, MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE POK. NR 7 LUB TELEFONICZNIE - TEL. 91/402-33-92 W GODZINACH URZĘDOWANIA.

Maszewo, dnia; 01 października 2018 roku.


O G Ł O S Z E N I E -BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM GARAŻU ORAZ UDZIAŁU W DZIAŁCE PRZYLEGŁEJ, JAKO DOJAZDOWEJ USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ.


O G Ł O S Z E N I E -BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DRUGIE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY STARGARDZKIEJ.


O G Ł O S Z E N I E -BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY MARII KONOPNICKIEJ.


O G Ł O S Z E N I E -BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO, OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 182 o pow.900,00m2.


O G Ł O S Z E N I E -BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 5, USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO.Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2018r.
LINKI PRZYDATNE DO WYSZUKIWANIA ORAZ LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI


Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48(91) 4187567
+48(91) 4187843
fax: +48(91) 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30
 
© UM w Maszewie