URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE - STRONA GŁÓWNA

O G Ł O S Z E N I E - U W A G A BURMISTRZ MASZEWA INFORMUJE, IŻ Z UWAGI NA ZBLIŻAJĄCY SIĘ OKRES ŚWIĄT "WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH" NIEZBĘDNYM JEST ZŁOŻENIE DO DNIA 25 października 2017 roku (do godziny 10.00) w sekretariacie URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE PISEMNEGO WNIOSKU ODNOŚNIE, UZYSKANIA ZGODY NA SPRZEDAŻ CHRYZANTEM, ZNICZY, WKŁADÓW PARAFINOWYCH, WIĄZANEK ORAZ INNEGO ASORTYMENTU Z OKAZJI PODANEGO POWYŻEJ ŚWIĘTA NA CMENTARZU KOMUNALNYM W MASZEWIE.

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DZIESIĄTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ USYTUOWANEJ W MASZEWIE PRZY ULICY STEFANA ŻEROMSKIEGO i POLNEJ.

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE - Burmistrz Maszewa ogłasza ósme ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych usytuowanych w Maszewie przy ulicy Stargardzkiej, oznaczonych numerami działek 580/8; 580/9, 580/10, 580/11 i 580/12 (sprzedawanej w stosownych udziałach do działek od Nr 580/8 do 580/11).

O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487) zbliża się: termin opłaty trzeciej raty tj. do dnia 30 września 2017 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze2017r.
LINKI PRZYDATNE DO WYSZUKIWANIA ORAZ LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI


Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48(91) 4187567
+48(91) 4187843
fax: +48(91) 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30
 
© UM w Maszewie