URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE - STRONA GŁÓWNA

O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487) zbliża się termin opłaty pierwszej raty tj. do dnia 31 stycznia 2018 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.

S P R O S T O W A N I E - W związku z opublikowanym w Kurierze Szczecińskim (z dnia 16.11.2017 r.) artykule Pt.:"Kreatywna księgowość w Maszewie?" informuję, że nie jest prawdziwa podana w nim następująca informacja: "Gmina Maszewo ma roczny budżet rzędu 34 mln zł, ale należności wymagalne (a więc te, które powinny być zapłacone) to ponad 8 mln zł. Gmina nie ma na to pieniędzy". W rzeczywistości zobowiązania wymagalne Gminy wobec kontrahentów, ZUS, US, radnych i sołtysów wynoszą 783 246 zł i są 10 - krotnie mniejsze od wskazywanej kwoty 8 259 623,91 zł (stanowią 9,5% kwoty). Kwota 8 mln, która po raz kolejny jest przytaczana jako dług, a stanowi należności dla Gminy. Poniżej przedstawiam wykaz zaległości wobec Gminy w kwocie 8 259 623,91 zł, które autor artykułu potraktował, jako zaległość gminy. Pragnę przypomnieć, że wyjaśnienia związane z przedmiotową kwotą były publikowane na stronie www.maszewo.pl
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2018r.
LINKI PRZYDATNE DO WYSZUKIWANIA ORAZ LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI


Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48(91) 4187567
+48(91) 4187843
fax: +48(91) 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30
 
© UM w Maszewie