AKTUALNOŚCI
.:  Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2018r.

Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2018r.

Ogłoszenie

Regulamin

Załącznik wzór


webmaster [14:03, 01-02-2018]  drukuj
© UM w Maszewie