.:  OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM 

W załączeniu ostrzeżenie meteorologiczne, opracowane przez Instytut Meteorologii i Go-spodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich – Wydział w Szczecinie.

"OSTRZEŻENIE"

[14:09, 12-10-2017]