.:  Ruszył Program SPOŁECZNIK 2018

Ruszył Program SPOŁECZNIK 2018

Nabór rozpoczął się 3 kwietnia 2018 r.

Finansowanie Programu SPOŁECZNIK 2018.

Marszałek przeznaczył z budżetu województwa kwotę  3 000 000 złotych z podziałem na:

  • dofinansowanie ok. 500 działań zrealizowanych w ramach mikrodotacji w kwocie do 3 tys. zł
  • dofinansowanie ok. 150 inicjatyw obywatelskich o charakterze powiatowym i regionalnym w kwocie do 10 tys. zł

Kto ocenia wnioski?

Wnioski złożone na mikrodotacje zaopiniuje Komisja Oceny Wniosków składająca się m.in. z:

  • przedstawicieli Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,
  • przedstawicieli różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów,
  • przedstawicieli Operatora

Wnioski złożone na inicjatywy obywatelskie poddawane będą ocenie poprzez elektroniczne głosowanie mieszkańców województwa.

Termin realizacji Program Społecznik 2018

  • program ma charakter jednoroczny,
  • realizacja Programu SPOŁECZNIK: od 1 marca do 31 grudnia 2018,
  • realizacja mikrodotacji i inicjatyw w ramach Programu SPOŁECZNIK: od 1 czerwca do 31 października 2018

NOWOŚĆ! Nabór wniosków na mikrodotacje i inicjatywy obywatelskie prowadzony jest przy wykorzystaniu generatora wniosków Witkac.pl

Harmonogram działań (do pobrania)

Adres źródłowy: http://www.wws.wzp.pl/

 

[11:34, 06-04-2018]