.:  Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych

Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych

Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych w Administracji z dnia 17 sierpnia 2017 r. znak:DOLiK-IV-775-10/2017  

Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych w Administracji z dnia 24 czerwca 2016 r. znak: DOLIZK-IV-775-I/2016 

[15:16, 25-08-2017]