.:  OSTRZEŻENIE PRZED ZJAWISKAMI BURZOWYMI

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED ZJAWISKAMI BURZOWYMI
nr 46, opracowane dnia 31.08.2017 r., o godzinie 06:22

[08:46, 31-08-2017]